Regulamin


WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY ORAZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY:

1. Sklep Internetowy "AKWAJARO" działający pod adresem www.akwajaro.com.pl, z siedzibą Prudniku, ul. Damrota 10/8. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 5612, Regon numer: 532217970, NIP: numer 755-136-74-38

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. W celu skorzystania z oferty sklepu należy posiadać komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w przeglądarkę internetową obsługującą java script.

3. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.akwajaro.com.pl lub e-mailem biuro@akwajaro.com.pl . W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi, gdy Kupujący prześle e-mailem potwierdzenie zamówienia.

4. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

5. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok drogą mailową lub telefonicznie tylko w dni robocze od godz.9.00 do godz.18.00.

6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „AKWAJARO”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji ,usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Klient może również złożyć sprzeciw co do wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych.

8. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” – 1-14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) lub płatności kartą kredytową – 1-14 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

9. Zamówienia potwierdzone, automatycznie przejdą do realizacji.

10. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie mailem lub telefonicznie.

11. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską (firma UPS , RABEN ) lub naszym transportem w zależności od wielkości towaru.

12. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- pobranie: należność pobiera kurier
- przelewem bankowym: przedpłata na konto sklepu,
- płatność kartą kredytową: przy użyciu karty kredytowej do wartości zamówienia zostanie automatycznie doliczona opłata manipulacyjną w wysokości 2,9% całej kwoty zamówienia
- rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: Dotpay.pl
- gotówka: przy odbiorze osobistym

13. W przypadku niedostępności części towarów na magazynie Kupujący jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

14. Koszty dostarczenia: wg cennika generowanego zależnie od wagi i objętości podawany przed złożeniem zamówienia .

15. Ceny w Sklepie Internetowym AKWAJARO wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).Towar, na który omyłkowo wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.

16. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)

17. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski .Po uzgodnieniu także na terenie UE.

18. W Sklepie Internetowym AKWAJARO nie są honorowane karty stałego klienta. Udzielamy stałego rabatu dla stałych klientów, który ustalany jest indywidualnie.

19. Sklep www.akwajaro.com.pl zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.

20. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku, ze zmianami z dnia 25 grudnia 2014 roku. „O prawacha konsumenta” (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu można pobrać z internetu, wydrukować i wypełnić. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w miarę oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania niezgodnego z jego przeznaczeniem, musi być kompletny, nie może być uszkodzony - dotyczy także opakowania. Sklep gwarantuje zwrot kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi też kupujący). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – np. zlecenie zainstalowania anteny satelitarnej;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – np. zakup złota na giełdzie;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zestaw akwariowy przerobiony na wymiar podany przez konsumenta;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – np. zakup jogurtu w sklepie internetowym;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. zakup farby wymieszanej z klejem;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli – np. zakup wina dostarczanego długo po zawarciu umowy o charakterze spekulacyjnym, w przypadku gdy jego wartość zależy od wahań rynku;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy – np. wezwanie informatyka do uszkodzonego laptopa;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;

l) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert;

ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek.

(podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

CAŁA USTAWA " O PRAWACH KONSUMENTA" z dnia 30 maja 2014 r, ze zm. z dnia 25 grudnia 2014 roku (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) , DOSTĘPNA DO WGLĄDU:  http://www.akwajaro.com.pl/ustawa/D20140827L.pdf

 

21. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt AKWAJARO nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

22. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać na adres "AKWAJARO" ul. Damrota 10/8, 48-200 Prudnik. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy lub zostanie dokonany zwrot kosztów.

23.WARUNKI REKLAMACJI :
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 24 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Kupujący.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór można pobrać w internecie.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres podany przez Kupującego.
6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
7. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w produkcie niezużytym.
8. Reklamacji nie podlegają:
- naturalne zużywanie się wyrobu
- wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
9.W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać w pierwszej kolejności:
- nieodpłatnej naprawy.
- Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.

24.DANE DOTYCZĄCE PRZELEWU BANKOWEGO NA KONTO:
Nazwa banku: PKO BP
Numer konta: 06 1020 3714 0000 4302 0244 7670
Tytuł przelewu: Zapłata za ... (nr zamówienia + data)

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym AKWAJARO oznacza akceptację postanowień regulaminu.

INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO:

1.Właścicielem sklepu jest firma zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Prudniku:

Akwajaro Barbara Szastak
ul: Damrota 10/8
48-200 Prudnik
NIP 755-136-74-38
REGON 532217970

2.Adres do reklamacji:

Akwajaro Barbara Szastak
ul: Damrota 10/8
48-200 Prudnik
Tel. 502 585 150; 512 138 208

3.Opis procedury reklamacyjnej:

a) Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: e-mail:biuro@akwajaro.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
•imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,numer telefonu kontaktowego
•datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, dowód zakupu
•przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
•wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

b) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
c) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
d) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

4.Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług –zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (oprócz kosztów przesyłki).

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym,należy złożyć Sprzedającemu w przeciągu 14 dni stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:
biuro@akwajaro.com.pl . Konsument ma wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy przesłać na adres:

Akwajaro Barbara Szastak
ul:Damrota 10/8
48-200 Prudnik

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Sklepie internetowym [numery].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres:[adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania nie zgodnych z jego przeznaczeniem, powinien być zapakowany w miarę oryginalnym opakowaniu i dostarczony w nienaruszonym stanie. W przypadku uszkodzeń powstałych przez firmę kurierską, firma Akwajaro nie ponosi odpowiedzialności.

5.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

CAŁA USTAWA " O PRAWACH KONSUMENTA" z dnia 30 maja 2014 r, ze zm. z dnia 25 grudnia 2014 roku (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) , DOSTĘPNA DO WGLĄDU:  http://www.akwajaro.com.pl/ustawa/D20140827L.pdf

Wszystkie prawa zastrzeżone - kopiowanie , treści strony i zdjęć w całości lub fragmentach zabronione !!!

    Współpracujemy tylko z najlepszymi
    l

    Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Akceptuję | Więcej informacji